Perifere zenuwen

Verschillende zenuwen lopen doorheen kanalen gevormd door spieren, pezen, ligamenten en/of bot. Aangeboren of verworven anatomische varianten, slijtage, hormonale veranderingen, gewichtsschommelingen en soms een onderliggende genetische voorbeschiktheid kunnen zorgen dat in de loop van het leven een knelling van deze zenuwen optreedt. De klinische diagnose kan met een electromyografisch onderzoek (EMG) bevestigd worden. Indien de pijn te hevig wordt en/of er krachtsverlies is, is een ingreep gewettigd. In het bovenste lidmaat onderkennen we een neurogene thoracic outlet, de ulnarisentrepment en het carpal tunnel syndroom. In het onderste lidmaat weerhouden we het piriforms syndroom, meralgia paresthetica, de fibularisentrepment en het tarsal tunnel syndrome. 

Behandelingen

Carpaal tunnel syndroom

Het carpaal tunnel syndroom komt veelvuldig voor. Nachtelijke pijn en tintelingen in beide handpalmen zijn kenmerkend. Een …
Lees meer

Cubitaal tunnel syndroom

In tegenstelling tot het carpaal tunnel syndroom treedt in geval van knelling van de ulnariszenuw ter hoogte van de elleboog of pols naast …
Lees meer

Radiaal tunnel syndroom

Knelling van de posterior interosseous nerve of PIN is minder frequent en veelal een uitsluitingsdiagnose. Het syndroom veroorzaakt pijn in …
Lees meer

Meralgia paresthetica

Door gewichtstoename, een spannende boek(sriem) of littekenweefselvorming na een ingreep kan knelling van de gevoelszenuw (cutaneus femoris …
Lees meer

Peroneus/fibularislijden

Een veelal pijnloze klapvoet in combinatie met gevoelsstoornissen in de buitenkant van het onderbeen en de voetrug, moeten aan dit syndroom …
Lees meer