Cubitaal tunnel syndroom

In tegenstelling tot het carpaal tunnel syndroom treedt in geval van knelling van de ulnariszenuw ter hoogte van de elleboog of pols naast pijn en tintelingen in pink en ringvinger in 30% van patiënten ook krachtverlies op dat bij nalatigheid tot een belangrijke verlies van de grijpfunctie van de hand kan leiden. EMG bevestigt de diagnose. Zeker in geval van krachtverlies wordt aangeraden om de zenuw vrij te leggen. Deze ingreep gebeurt eveneens via dagopname maar onder algemene verdoving.


Terug naar overzicht