Hersenen

Onze hersenen herbergen essentiële functies en met name ons bewustzijn en denkvermogen. De chirurgische behandeling van een hersenaandoening schrikt dan ook vaak af. Onze ervaring en multidisciplinaire aanpak zorgen ervoor dat we u desgevallend met de nodige expertise en omkadering kunnen begeleiden.

Hersentumoren zijn zeldzaam. Zij kunnen afkomstig zijn van de hersenen zelf of van elders komen (uitzaaiingen). Omdat een hersengezwel vaak pas aan het licht komt als hij symtomen geeft, is chirurgie vaak de eerste stap. Indien het gezwel kwaadaardig blijkt te zijn, is een nabehandeling aangewezen. Aandoeningen van de bloedvaten van de hersenen zoals een aneurysma, arterioveneuze malformatie en durale arterioveneuze fistel kunnen meestal via de lies (endovasculair) behandeld worden. Chirurgie en bestraling zijn alternatieven; soms is een multimodale aanpak noodzakelijk. Normale bloedvaten kunnen hersenzenuwen prikkelen en hierdoor pijn of zenuwtrekkingen veroorzaken. Indien geneesmiddelen deze symptomen onvoldoende onder controle brengen, is chirurgie de tweede stap in de behandeling. Een onevenwicht tussen productie, circulatie en absorptie van hersenvocht (waterhoofd) kan via een kijkoperatie (endoscopie) of buisje (shunt) opgelost worden.

 

Behandelingen